Eerste opties Het Nieuwe Fort III Sleeuwijk verstrekt

Nieuws

Na de inschrijfperiode van nieuwbouwplan Het Nieuwe Fort III in Sleeuwijk zijn we super blij te kunnen melden dat we voor het overgrote deel van de woningen opties hebben kunnen verstrekken!

Momenteel staan 10 van de 12 bijzondere woningen onder optie. Voor de actuele stand van zaken en de nog beschikbare woningen verwijzen we u graag naar www.hetnieuwefort3.nl/Het_project/Situatietekening/.